Kozijnen zonder vergunning vervangen

19 Oct 2020

Kozijnen zonder vergunning vervangen

Nederland is een land van regels, onze overheid presteert het om ieder jaar weer voor verwarring te zorgen door de regels een beetje te veranderen. Geen enkele sector ontkomt hieraan, zo ook de bouwsector niet. In dit artikel wordt aandacht gespendeerd aan de regelgeving omtrent het plaatsen van nieuwe kozijnen, waarvan de regelgeving de laatste jaren nauwelijks is veranderd.

Zoals bekend geldt sinds 1 oktober 2010 de omgevingsvergunning in plaats van de bouwvergunning. Deze naamswijziging heeft niet voor inhoudelijke wijzigingen gezorgd, alleen is alles gedigitaliseerd. Waar voorheen alle stukken per post verstrekt moesten worden, kan dat nu al enkele jaren via het online omgevingsloket.

Kozijnen vervangen van het bij- of hoofdgebouw

Wanneer u op korte termijn de oude houten kozijnen wilt laten verwijderen en nieuwe kunststof kozijnen wilt laten plaatsen, dan zult u moeten weten tot welk gebouw het bouwwerk behoort. Normaal gesproken is het woonhuis het hoofdgebouw, bij het hoofdgebouw zijn de kozijnen in de achtergevel en de zijgevel zonder tussenkomst van de gemeente te vervangen. U kunt gerust de materiaalsoort aanpassen en ook de kleuren en stijlen, dat geldt niet voor de kozijnen in de voorgevel. De kozijnen in de voorgevel zijn alleen zonder vergunning te vervangen als de oude materialen, kleuren en stijlen gehandhaafd blijven.

De kozijnen van de schuur of de uitbouw zijn zonder vergunning te vervangen of renoveren, maar dan moeten deze zogenaamde bijgebouwen wel behoren tot het hoofdgebouw. Waartoe een bouwwerk behoort, staat beschreven in het bestemmingsplan van de gemeente. Schuren en uitbouwen die worden bestempeld als bijgebouw, maar niet behoren tot het hoofdgebouw zijn wel gebonden aan een omgevingsvergunning als de kozijnen worden vervangen. Zodra u de gevels van uw woning ingrijpend wilt gaan veranderen, dan is het altijd verstandig de gemeente te informeren.

Kozijnen vervangen bij stadsgezichten en beschermde monumenten

Gevels van gemeentelijke of provinciale beschermde monumenten mogen nooit zonder vergunning worden gewijzigd. Het maakt bij monumenten niet uit of het nieuwbouw, onderhoud of renovatie betreft, een omgevingsvergunning is noodzakelijk. Gevels van rijks beschermde monumenten mogen wel zonder vergunning worden onderhouden of gerenoveerd. Wilt u zekerheid hebben, dan kunt u een vergunningcheck doen op het online omgevingsloket.